Rubne posebnosti: Avangardna umjetnost u regiji 1915. – 1989.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, Hrvatska, 2007.

kustos: Ješa Denegri

Izloženi umjetnici:

Zenit, Ljubomir Micić, Branko Ve Poljanski, Dragan Aleksić, Marijan Mikac, Traveller, Ut, Tank, Mihailo S. Petrov, Eduard StepančičAvgust Černigoj, Rade Drainac, Beogradski nadrealizam, Marko Ristić, Salmon Monny de Boully, Boško Tokin, Ljubiša Jocić, Aleksandar Vučo, Oskar Davičo, Vane Bor, Rastko Petrović, Vilko Gecan, Željko Hegedušić, Ivana Tomljenović-Meller, Antun Motika, Franjo M. Fuis, Andrija Maurović, Aleksandar Srnec, Vlado Kristl, Ivan Picelj, Božidar Rašica, Vjenceslav Richter, Koloman Novak, Gorgona, Josip Vaništa, Julije Knifer, Ivan Kožarić, Đuro Seder, Marijan Jevšovar, Miljenko Horvat, Ivan Čizmek, Dieter Roth, Victor Vasarely, Ivo Gattin, Božidar Jelenić, Eugen Feller, Jozsef Acs, Petrik Pal, Vojin Bakić, Branko Vlahović, Mihovil Pansini, Želimir Žilnik, OHO, Marko Pogačnik, Iztok Geister Plamen, Matjaž Hanžek, Milenko Matanović, Franci Zagoričnik, Drago Dellabernardina, Nuša & Srečo Dragan, Ivan Volarić Feo, Porodica iz Šempasa, Crveni peristil, Josip Stošić, Tomislav Gotovac, Goran Trbuljak, Slavko Bogdanović, Slobodan Tišma, Peđa Vranešević, Slobodan Tišma, Mirko Radojičić, Bogdanka Poznanović, Slavko Matković, Balint Szombathy, Attila Csernik, Laszlo Szalma, Katalin Ladik, Radomir Damnjanović Damnjan, Marina Abramović, Raša Todosijević, Era Milivojević, Gera Urkom, Boris Bućan, Dubravko Budić, Vladimir Gudac, Gorki Žuvela, Sanja Iveković, Vlado Martek, Željko Jerman, Fedor Vučemilović, Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Boris Demur, Željko Kipke, Marijan Molnar, Verbumprogram, Autopsia, Dragomir Ugren

Treća varijanta ‘Rubnih posebnosti’ obuhvaća preko 400 umjetničkih dijela, raritetnih izdanja, časopisa, fotografija i dokumenata koji ilustriraju bogatu povijest avangardnih ideja i umjetničke prakse u regiji od 1914. do 1989. godine.

„Polazeći, naime, od teorijskih postulata važećih u povijesti vizualnih umjetnosti i povijesti književnosti moguće je konstituirati kompleks pojava koji, daleko nadilazeći jedan jedini tipološki koherentni pojam, u sebi uključuje niz problemskih fenomena koji se, retrospektivno sagledani, u trajanju od gotovo punog vijeka, uobličuju u skup međusobno duhovno i idejno srodnih umjetničkih pozicija po strani, na rubovima, granicama, marginama, u otklonima i otporima spram središnjih paradigmi vladajućeg ranog, umjerenog, visokog i poznog modernizma u istom vremenskom razdoblju i u istim kulturnim sredinama. U odnosu, dakle, na taj središnji korpus stilske formacije modernizma ove se ‘rubne posebnosti’ svojim jezičkim i operativnim radikalizmom i svojim ukupnim svjetonazorom ukazuju kao alternative dominantnim maticama i matricama u umjetnosti XX. stoljeća u sredinama svog ispoljavanja, podudarajući se umnogome sa skupom pojava za označavanje kojih je po jednom mogućem interpretativnom postupku prije stanovitog vremena bio predložen i uveden pojam ‘druga linija’.’“

IZLOŽENI RADOVI IZ KOLEKCIJE MARINKO SUDAC

Otvorenje izložbe

Katalog izložbe

izdavač: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, Gradski muzej Varaždin, Galerijski centar Varaždin
za izdavača: Branko Franceschi, Branko Spevec, Ivan Mesek
urednik: Marinko Sudac
predgovor: Branko Franceschi
eseji: dr. Jerko Denegri, dr. Feđa Vukić, Slavko Timotijević
biografije: Zrinka Kuić, Maja Vuksanović
lektor: Majda Jurić
prijevod na engleski: Andy Jelčić, Zvezdana Šelmić, Angelina Čanković Popović, Majda Jurić
fotografije: Željko Koprolčec, Stanko Vrtovec
skeniranje fotografija: LABART
oblikovanje: Dragomir Ugren
priprema za tisak: Josip Ćubela
tisak: Kratis d.o.o., Sv. Nedelja