Rubne posebnosti: Avangardna umjetnost u regiji 1915. – 1989.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, Hrvatska, 2007.

kustos: Ješa Denegri

Treća varijanta ‘Rubnih posebnosti’ obuhvaća preko 400 umjetničkih dijela, raritetnih izdanja, časopisa, fotografija i dokumenata koji ilustriraju bogatu povijest avangardnih ideja i umjetničke prakse u regiji od 1914. do 1989. godine.

„Polazeći, naime, od teorijskih postulata važećih u povijesti vizualnih umjetnosti i povijesti književnosti moguće je konstituirati kompleks pojava koji, daleko nadilazeći jedan jedini tipološki koherentni pojam, u sebi uključuje niz problemskih fenomena koji se, retrospektivno sagledani, u trajanju od gotovo punog vijeka, uobličuju u skup međusobno duhovno i idejno srodnih umjetničkih pozicija po strani, na rubovima, granicama, marginama, u otklonima i otporima spram središnjih paradigmi vladajućeg ranog, umjerenog, visokog i poznog modernizma u istom vremenskom razdoblju i u istim kulturnim sredinama. U odnosu, dakle, na taj središnji korpus stilske formacije modernizma ove se ‘rubne posebnosti’ svojim jezičkim i operativnim radikalizmom i svojim ukupnim svjetonazorom ukazuju kao alternative dominantnim maticama i matricama u umjetnosti XX. stoljeća u sredinama svog ispoljavanja, podudarajući se umnogome sa skupom pojava za označavanje kojih je po jednom mogućem interpretativnom postupku prije stanovitog vremena bio predložen i uveden pojam ‘druga linija’.’“

IZLOŽENI RADOVI IZ KOLEKCIJE MARINKO SUDAC

Otvorenje izložbe

Katalog izložbe

Izdavač: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, Gradski muzej Varaždin, Galerijski centar Varaždin
Za izdavača: Branko Franceschi, Branko Spevec, Ivan Mesek
Urednik: Marinko Sudac
Predgovor: Branko Franceschi
Eseji: dr. Jerko Denegri, dr. Feđa Vukić, Slavko Timotijević
Biografije: Zrinka Kuić, Maja Vuksanović
Lektor: Majda Jurić
Prijevod na engleski: Andy Jelčić, Zvezdana Šelmić, Angelina Čanković Popović, Majda Jurić
Fotografije: Željko Koprolčec, Stanko Vrtovec
Skeniranje fotografija: LABART
Oblikovanje: Dragomir Ugren
Priprema za tisak: Josip Ćubela
Tisak: Kratis d.o.o., Sv. Nedelja