IVAN KOŽARIĆ

Biografija

Ex Jugoslavija

1946-1968

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

IVAN KOŽARIĆ utjecao je na:

JOSIP VANIŠTA

Ex Jugoslavija

1946-1968

VLADO MARTEK

Ex Jugoslavija

1968-1989

Utjecaj Ivana Kožarića na Vladu Marteka

VLADIMIR GUDAC

Ex Jugoslavija

1968-1989

GORGONA

Ex Jugoslavija

1946-1968

BORIS DEMUR

Ex Jugoslavija

1968-1989

GRUPA ŠESTORICE AUTORA

Ex Jugoslavija

1968-1989

Na IVAN KOŽARIĆ utjecali su:

JULIJE KNIFER

Ex Jugoslavija

1946-1968

GORGONA

Ex Jugoslavija

1946-1968

FLUXUS

SAD

1946-1968

ESEJ O AUTORU