Rubne posebnosti: Avangardna umjetnost u regiji

Galerijski centar Varaždin, Varaždin, Hrvatska, 2005.

kustos: Ješa Denegri

Izloženi umjetnici:

Zenit, Ljubomir Micić, Josip Seissel (Jo Klek), Branko Ve Poljanski, Mihailo S. Petrov, Vilko Gecan, De Boully, Ljubomir Jocić, Marko Ristić, Boško Tokin, Vane Bor, Oskar Davičo, Avgust Černigoj, Željko Hegedušić, Ivana Tomljenović-Meller, Antun Motika, Andrija Maurović, EXAT 51, Aleksandar Srnec, Božidar Rašica, Vjenceslav Richter, Gorgona, Julije Knifer, Ivo Gattin, Ivan Kožarić, Josip Vaništa, Đuro Seder, Eugen Feller, Koloman Novak, Božidar Jelenić, Petrik Pal, Branko Vlahović, Vojin Bakić, Jozsef Acs, OHO, Marko Pogačnik, Franci Zagoričnik, Nuša & Srečo Dragan, Crveni Peristil, Marina Abramović, Era Milivojević, Tomislav Gotovac, Goran Trbuljak, Radomir Damnjanović Damnjan, Gera Urkom, Dubravko Budić, Slavko Matković, Balint Szombathy, Raša Todosijević, Boris Bućan, Slavko Bogdanović, Vladimir Kopicl, Ante Vukov, Attila Csernik, Katalin Ladik, Laszlo Szalma, Josip Stošić, Laszlo Kerekes, Mirko Radojčić, Janez Kocijančić, Slobodan Tišma, Peđa Vranešević, Bogdanka Poznanović, Vladimir Gudac, Sanja Iveković, Vlado Martek, Željko Jerman, Boris Demur, Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Željko Kipke, Verbumprogram, Autopsia, Marijan Molnar, Dragomir Ugren

Galerijski centar Varaždin i Gradski muzej Varaždin organizatori su izložbe RUBNE POSEBNOSTI koja predstavlja avangardnu umjetnost u razdoblju od 1918. do 1989. godine na prostorima bivše Jugoslavije.

Izložba Rubne posebnosti okuplja oko 250 radova osamdesetoro autora, a sva su djela iz privatne zbirke kolekcionara Marinka Sudca.

Radove je odabrao teoretičar umjetnosti prof. dr. Jerko Denegri, podijelivši ih u tri skupine: na međuratnu avangardu (1915.-1946.), poslijeratnu avangardu (1946.-1968.) te novu umjetničku praksu (1968.-1989.).

Na izložbi su također predstavljeni svi brojevi časopisa “Zenit” koji je prvi na međunarodnoj razini povezao avangardne umjetnike, zatim radovi Antuna Motike, Andrije Maurovića, Oskara Daviča, Ivane Tomljenović Meller, likovnih umjetnika i teoretičara okupljenih u grupama Gorgona, Bauhaus, EXAT 51, Bosch+Bosch, OHO i dr.

Uz izložbu je tiskan i katalog, u kojemu predgovor, pored prof. dr. Denegrija, piše i povjesničar umjetnosti Feđa Vukić.

Na otvorenju su izvedeni performasi:

  • Radomir Damnjanović Damnjan: Slikanje slike (performance),
  • Balint Szombathy: Odžaci. Prohujalo s vihorom (performance),
  • Goran Trbuljak: Neće pokazati ništa kao i obično.

IZLOŽENI RADOVI IZ KOLEKCIJE MARINKO SUDAC

Otvorenje izložbe

Katalog izložbe

nakladnik: Galerijski centar Varaždin
za nakladnika: Ivan Mesek
urednik: Marinko Sudac
ravnatelj Galerijskog centra: Ivan Mesek
ravnatelj Muzeja Grada Varaždina: Branko Spevec
fotografije: Željko Koprolčec, Stanko Vrtovec, Labart
tekst: dr. sc. Ješa Denegri, Feđa Vukić
prijevod: Andy Jelčić
prijelom: Josip Ćubela
tisak: Kratis