Virtualni muzej avangardne umjetnosti, Kolekcija Marinko Sudac, Institut za istraživanje avangarde i Zaklada Marinko Sudac povezane su komponente koje za svoj cilj imaju sakupljanje, istraživanje, revalorizaciju i promicanje avangardne umjetnosti s područja jugoistočne Europe i s njome povezanih umjetničkih praksi.

Vitualni muzej avangarde

Virtualni muzej avangarde, koji se temelji na Kolekciji Marinko Sudac, osnovan je 2009. godine.

On predstavlja digitalnu bazu Kolekcije kojom se omogućuje pregled avangardne umjetnosti u zemljama bivše Jugoslavije strukturirane po autorima, umjetničkim djelima, dekadama i geografskim područjima, te njihovim poveznicama i međusobnim utjecajima sa kulturnim događanjima i umjetničkim centrima regije i svijeta. Stranica osim prikaza djela u visokoj rezoluciji, donose životopis i bibliografiju te pokazuje veze autora s ostalim umjetnicima i institucijama u zemlji, regiji i svijetu. U ostalim izbornicima muzej donosi obavijesti o izložbama i prezentacijama kolekcije u muzejskim institucijama i na kulturnim forumima te pregled izdanih publikacija.

Online baza podataka Virtualnog muzeja danas predstavlja tek malen fundusa Kolekcije. Za ostvarenje njegove uloge središta informacija o regionalnim avangardnim pokretima nužna je što brža digitalizacija ostatka kolekcije te njeno unošenje u digitalnu bazu podataka.

Virtualni muzej avangardne umjetnosti besplatna je mrežna platforma za pregled informacija o svih pojavama fenomena avangarde u Istočnoj i Središnjoj Europi i njenim vezama sa ostatkom svijeta, prostor slobodne razmjene mišljenja i spoznaja o relevantnim kulturološkim fenomenima avangardnog razmišljanja i umjetničkog djelovanja, prostor za razvoj i objavljivanje stručnih istraživanja i razmišljanja o svim referentnim fenomenima. Svojim postojanjem virtualni muzej ostvario je čvorište susreta intelektualaca, umjetnika i javnosti koja na jednom mjestu može pronaći neiscrpan izvor informacija o avangardnim pokretima na ovim prostorima. 

Kolekcija Marinko Sudac

Kolekcija Marinko Sudac iz Zagreba obuhvaća umjetnička djela idejno progresivne avangardne, neoavangardne i postavangardne umjetnosti te morfološki i po konceptu sličnih umjetničkih pojava i raznorodnih praksi eksperimentalne umjetnosti nastalih u vremenskom rasponu od početka 20. stoljeća sve do pada Berlinskog zida.

Heterogena Kolekcija sadrži velik broj umjetničkih djela: od umjetničke i stručne korespondencije, ponekad čitavih arhiva i biblioteka, slika na platnu, crteža, kolaža, grafika i drugih slikarskih i grafičkih tehnika, preko umjetničkih fotografija, dokumentarnih fotografija, fotograma i drugih fotografskih eksperimenata, filmskih zapisa i eksperimentalnih antifilmova, do umjetničkih koncepata, projekata, nacrta, skulptura, objekta, instalacija i ambijenata. Interesno područje istraživanja Kolekcije zahvaća prostor od Baltika do Crnog mora, s posebnim naglaskom na teritorij Središnje i Istočne Europe.

Sakupljačka strategija kolekcionara usmjerena je na sustavno otkrivanje, istraživanje i promoviranje avangardnih praksi koje su uslijed povijesnih, društvenih i političkih okolnosti bile marginalizirane, zabranjivane te katkada u potpunosti negirane. U tom smislu Kolekcija je u odnosu na već postojeće europske umjetničke funduse regionalno jedinstvena te predstavlja neiscrpan izvor za proučavanje avangardne umjetnosti i svojevrsnu dinamičnu platformu za razmjenu znanja o fenomenu avangarde. O tome svjedoče brojne studijske i retrospektivne izložbe, manifestacije, popraćene relevantnim opsežnim publikacijama ili pojedinačnim studijama, stručnim periodikama, izdanim u okviru istraživačkih projekta i u suradnji s brojnim važnim institucijama, stručnjacima, teoretičarima, povjesničarima umjetnosti i umjetnicima iz cijelog svijeta.

Institut za istraživanje avangarde

Institut za istraživanje avangarde osnovan je 2010. godine kao dio projekta čiji je cilj proučavati, sačuvati, prezentirati i popularizirati regionalnu umjetničku avangardu putem izložbi, projekata i publikacija. Od svog osnivanja, Institut je pokrenuo ili sudjelovao u više od 130 projekata, uključujući organiziranje središnjeg događaja obilježavanja stogodišnjice Prvog svjetskog rata – izložbe i međunarodne konferencije „Prvi svjetski rat i avangardna umjetnost: Dekonstrukcija-Konstrukcija“, sudjelovanje u međunarodnom projektu izložbi „Years of Disarray“ pod potporom Europske unije,  organiziranje ili sudjelovanje na izložbama u više od 15 država i  objavljivanje  publikacija. Institut je nositelj projekta „Umjetnik na odmoru“ koji svake godine od 2012. okuplja značajne umjetnike neoavangardnih i radikalnih umjetničkih praksi.

Zaklada Marinko Sudac

Zaklada Marinko Sudac, osnovana 2022. godine, nastavlja višegodišnji rad Virtualnog muzeja avangardne umjetnosti, Kolekcije Marinko Sudac i Instituta za istraživanje avangarde, s fokusom na sakupljanje, istraživanje, očuvanje i promicanje avangardne umjetnosti srednje i istočne Europe te povezanih umjetničkih praksi. Kao neprofitna organizacija, zaklada se bavi organizacijom izložbi, konferencija i publikacija te promovira avangardnu umjetnost, povijesnu i suvremenu, stvarajući most između prošlosti i sadašnjosti, uz naglasak na istraživanju regionalnih avangardnih pokreta i razmjenu znanja. Osim toga, podupire izradu stručnih studija, retrospektivnih izložbi i publikacija, te potiče suradnju s relevantnim institucijama, istraživačima, teoretičarima umjetnosti i umjetnicima diljem svijeta, pridonoseći tako širem razumijevanju i priznavanju važnosti avangarde u kontekstu umjetnosti i kulture.

Pravo na reproduciranje sadržaja

Molimo da ispunjeni obrazac pošaljete na: info[at]avantgarde-museum.com

Kontakt

Institut za istraživanje avangarde | Zaklada Marinko Sudac
Pantovčak 7, 10 000 Zagreb, Hrvatska
info[at]avantgarde-museum.com 

Dolazak u ured samo po dogovoru. Molimo kontaktirajte nas putem e-pošte za dogovor.