IZTOK GEISTER (I.G. PLAMEN)

1945., Laško

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1968-1989

Iztok Geister je slovenski umjetnik i ornitolog. Bio je član grupe OHO.

Uz Marka Pogačnika i Marjana Cigliča bio je član uredništva časopisa Plamenica, po čemu je i dobio pseudonim Plamen. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Pjesme objavljuje od 1964. godine.

Djelovao je u grupi OHO u prvoj fazi, vođen filozofijom reizma. Pisao je konkretnu poeziju, eseje, koautor je nekoliko stripova s ​​Markom Pogačnikom, autor je edicija OHO-a, kao i dva filma. Kasnije je produbio svoj interes za prirodu, a danas je jedan od vodećih slovenskih ornitologa i ekologa.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

IZTOK GEISTER (I.G. PLAMEN) utjecao je na:

OHO

Ex Jugoslavija

1968-1989

MARKO POGAČNIK

Ex Jugoslavija

1968-1989

NAŠKO KRIŽNAR

Ex Jugoslavija

1968-1989

MARJAN CIGLIČ

Ex Jugoslavija

1968-1989

Na IZTOK GEISTER (I.G. PLAMEN) utjecali su:

OHO

Ex Jugoslavija

1968-1989

MARKO POGAČNIK

Ex Jugoslavija

1968-1989

NAŠKO KRIŽNAR

Ex Jugoslavija

1968-1989

MARJAN CIGLIČ

Ex Jugoslavija

1968-1989

BOGDANKA POZNANOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989