FRANCI ZAGORIČNIK

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1968-1989

Franci Zagoričnik bio je slovenski pjesnik i esejist koji je u dijelu svog djelovanja povezan s grupom OHO.

Do 1965. bio je radnik u tekstilnoj tvornici u Kranju, a nakon toga slobodni književnik. Prvu zbirku poezije, Agamemnon, objavio je 1965. g. Kao pjesnik i esejist jedan je od najznačajnijih predstavnika slovenske literarne avangarde 60. godina. Jedan je od pionira konkretne i vizualne poezije. Sudjelovao je u zbornicima Eva, Pericarežeracirep, Katalog i Katalog 2, a u okviru Edicije OHO objavio je „topografsku knjigu“ Opus nič. Objavio je više pjesničkih zbirki, a kasnije postaje dijelom konkretističkog pokreta Westeast.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

FRANCI ZAGORIČNIK utjecao je na:

OHO

Ex Jugoslavija

1968-1989

VLADO MARTEK

Ex Jugoslavija

1968-1989

BOSCH+BOSCH

Ex Jugoslavija

1968-1989

GRUPA ŠESTORICE AUTORA

Ex Jugoslavija

1968-1989

Na FRANCI ZAGORIČNIK utjecali su:

OHO

Ex Jugoslavija

1968-1989

JIŘÍ VALOCH

Ex Čehoslovačka

1968-1989

BOGDANKA POZNANOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989