ATTILA CSERNIK

Biografija

Ex Jugoslavija

1968-1989

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

ATTILA CSERNIK utjecao je na:

BOSCH+BOSCH

Ex Jugoslavija

1968-1989

LÁSZLÓ KEREKES

Ex Jugoslavija

1968-1989

Na ATTILA CSERNIK utjecali su:

LAJOS KASSÁK

Mađarska

1915-1946

LÁSZLÓ SZALMA

Ex Jugoslavija

1968-1989

JÓZSEF ÁCS

Ex Jugoslavija

1946-1968

ÚT

Ex Jugoslavija

1915-1946

BOSCH+BOSCH

Ex Jugoslavija

1968-1989

SLAVKO MATKOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989