JÓZSEF ÁCS

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1946-1968

József Ács bio je jugoslavenski slikar, likovni pedagog i likovni kritičar.

Završio je umjetničku školu (1938.) i studirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Od 1953. do 1956. djelovao je kao rektor Škole primijenjenih umjetnosti u Novom Sadu, nakon čega je bio likovni kritičar u dnevnom listu Magyar Szó za vojvođanske Mađare. Bavio se slikarstvom, grafikom, proširenim medijima i likovnom kritikom.  Utemeljitelj je prve jugoslavenske likovne kolonije na Zenti (od 1952.), a 1953. postaje tvorac i organizator umjetničkih kolonija u Topolyi. Umjetničke kolonije organizirao je i u Óbecsu (1954.) i Écsu (1956.).

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

JÓZSEF ÁCS utjecao je na:

LÁSZLÓ SZALMA

Ex Jugoslavija

1968-1989

BOSCH+BOSCH

Ex Jugoslavija

1968-1989

SLAVKO MATKOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

KATALIN LADIK

Ex Jugoslavija

1968-1989

BÁLINT SZOMBATHY

Ex Jugoslavija

1968-1989

ATTILA CSERNIK

Ex Jugoslavija

1968-1989

Na JÓZSEF ÁCS utjecali su:

PÁL PETRIK

Ex Jugoslavija

1946-1968