MIHOVIL PANSINI

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1946-1968

Mihovil Pansini bio je hrvatski filmski redatelj i otorinolaringolog. Godine 1961. postao je prvi filmski amater u bivšoj Jugoslaviji. Godinu dana kasnije utemeljiteljio je GEFF-a (Genre Film Festival), koji će u sljedećem desetljeću postati globalno središte neprofesionalnog i eksperimentalnog filma.

U vrijeme kada se najveći dio neprofesijskih filmskih autora bavi bilježenjem konkretnih događanja, točnije „obiteljskim filmom”, Mihovil Pansini revolucionirao je svjetsko amatersko filmsko stvaralaštvo, shvaćanjem da i amaterski film može biti umjetnost, da može istraživati duševna stanja egzistencijalne stiješnjenosti i nemoći i, što će se pokazati najvažnijim, „da može istraživati i sam medij filma, odvajati pojedine sastojke filma, fiksacijom isključiti vrijeme, isključiti autora, isključiti predmetnost”. Konačno, i pojam antifilma, novog modela avangardnog filma koji je stvoren u počecima GEFF–a, sâm je po sebi predstavljao pobunu. Primjer je film Osuđeni, tjeskobna egzistencijalistička parabola o pobuni i sudbini buntovnika, ispričana metaforom pijetla.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

MIHOVIL PANSINI utjecao je na:

JOSIP VANIŠTA

Ex Jugoslavija

1946-1968

GORGONA

Ex Jugoslavija

1946-1968

GEFF

Ex Jugoslavija

1946-1968

Na MIHOVIL PANSINI utjecali su:

JOSIP VANIŠTA

Ex Jugoslavija

1946-1968

GEFF

Ex Jugoslavija

1946-1968