DRAGAN ALEKSIĆ

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1915-1946

Dragan Aleksić bio je dadaistički pjesnik, pisac, novinar i filmaš. Studirao je slavenske jezike u Pragu, gdje je slučajno otkrio svoju sklonost dadaizmu.

Aleksić je vodio korespondenciju s Ljubomirom Micićem i organizirao javne manifestacije dadaizma i zenitizma s Brankom Ve Poljanskim. Paralelno sa svojim radom sa Zenitom, osnovao je “čistokrvnu trupu” dadaista, namjeravajući razviti grupu u pokret.

Aleksić je percipiran kao opasnost za Zenit i njegov pokret, pa je Micić prekinuo njihovu suradnju. Raskinuvši sa zenitizmom i Micićem, Dragan Aleksić u lipnju 1922. izdaje časopis Dada Tank, prvi i jedini broj (također Dada Jazz, 1922.). Zbog neprikladnog jezika prvo izdanje je cenzurirano, iako postoji necenzurirana publikacija.

Tekstovi su oblikovani radikalnim tipografskim postupcima i prožeti eksperimentiranjem s likovnim, grafičkim i semantičkim sredstvima, a zagovarali su mogućnost novih oblika dinamičnog i simultanog čitanja radikalnih tipografskih rješenja izvan tradicionalnog lingvističkog pristupa. Inzistirao je na simultanosti, apsurdu, ironiji, groteski, kratkoći i neposrednosti radnje, interdisciplinarnosti i uvođenju novih medija (fotografije i filma). Aleksić je bio u kontaktu s dadaistom Richardom Huelsenbeckom i Kurtom Schwittersom te je mnoge njihove ideje ugradio u svoj rad. U časopisu su surađivali i Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Kurt Schwitters, Vido Lastov i Mihailo S. Petrov.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

DRAGAN ALEKSIĆ utjecao je na:

ZENIT

Ex Jugoslavija

1915-1946

LÁSZLÓ SZALMA

Ex Jugoslavija

1968-1989

LJUBIŠA JOCIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946

LJUBOMIR MICIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946

BRANKO VE POLJANSKI

Ex Jugoslavija

1915-1946

MIHAILO S. PETROV

Ex Jugoslavija

1915-1946

IVAN GOLL

Ex Jugoslavija

1915-1946

Na DRAGAN ALEKSIĆ utjecali su:

ZENIT

Ex Jugoslavija

1915-1946

LJUBOMIR MICIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946