A kölcsönös hatások körei. A zágrábi Sudac-gyűjtemény

Književni muzej Petőfi – Muzej Kassák, Budimpešta, Mađarska, 2012.

kustos: Branko Franceshi

Izložba A kölcsönös hatások körei (Krugovi interferencije) rezultat je suradnje Kolekcije Marinko Sudac, muzeja Kassak i Instituta za istraživanje avangarde i temelji se na razmjeni i suradnji urednika avangardnih publikacija MA i Zenita, koji se svrstavaju u najutjecajnije publikacije u regiju na početku 1920-ih.

Izložba se bavi pitanjima povezivanja i ekspanzije avangardnoga pokreta i estetike konstruktivizma koji su u međuratnom razdoblju imali snažan i produktivan utjecaj na kulturni život regije. Umjetnička djela i dokumentacija predstavljeni na izložbi izabrana su iz fundusa Kolekcije.

Cilj je bio predstaviti visoku umjetničku razinu zapostavljenog nasljeđa povijesnih avangardnih pokreta javnosti i dati kritički osvrt, kao i naglasiti na dosad nedovoljno prepoznate kanale kroz koje su radikalni umjetnički pokreti i estetika konstruktivizma postali ključni utjecaji na umjetničke prakse druge polovice 20. stoljeća.

IZLOŽENI RADOVI IZ KOLEKCIJE MARINKO SUDAC

Otvorenje izložbe

Katalog izložbe

Nakladnik: Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum, Budimpešta; Institut za istraživanje avangarde, Zagreb
Glavni urednici: Csilla E. Csorba, Branko Franceschi
Urednik: Marinko Sudac
Pomoćni urednik: Damian Nenadić
Uvod: Edit Sasvári, Branko Franceschi
Tekstovi: Fedja Vukić, Vidosava Golubović
Biografije: Éva Bajkay, Katalin Bakos, Vidosava Golubović, Irina Subotić
Prijevod (engleski): Boris Gregorić, Adele Eisenstein
Prijevod (mađarski): Andrea Szekeres, Bálint Szombathy
Fotografije: Damian Nenadić, Vjekoslav Skledar
Obrada fotografija: Damian Nenadić
Grafički dizajn i priprema za tisak: Negra Nigoević
Tisak: Printera Group d.d.