FARKAS MOLNÁR

RADOVI

Biografija

Mađarska

1915-1946

Farkas Molnár bio je mađarski arhitekt koji je studirao na Bauhausu, slikar, grafičar i jedan od vodećih članova međunarodnog modernizma u međuratnom razdoblju.

Izbačen je s Tehničkog sveučilišta u Budimpešti zbog sudjelovanja u Mađarskoj revoluciji 1919. Studirao je na Bauhausu u Weimaru od 1921. do 1925. kod Johannesa Ittena. Kasnije je radio u arhitektonskom birou Waltera Gropiusa.

Godine 1924. udružio se s Georgom Muchom i Marcellom Breuerom na projektiranju malih stanova. Zajedno su zahtijevali da Bauhaus otvori tečaj arhitekture. Utemeljitelj je konstruktivističke skupine KURI (konstruktivni, utilitarni, racionalni, internacionalni) i autor njezina manifesta. Osnovali su u Bauhausu Molnár i njegovi prijatelji iz Pečuha (Henrik Stefan, Andor Weininger, Kurt Schmidt i drugi), u proljeće 1923. g. Manifest KURI objavljen je 1923. u broju časopisa Út, objavljen u Novom Sadu.

Za prvu izložbu Bauhaus škole za umjetnosti i dizajn, održanu 1923. u Weimaru, Molnár je izradio Crvenu kocku. Bio je to projekt samostalne obiteljske kuće, s hrabrom bojom (crvenom) i krutim linijama, dizajniran kao prva kvadratna kuća koju je proizvela grupa KURI. Crteži Molnárovih zgrada objavljeni su u mađarskom avangardnom časopisu MA u srpnju 1923., u vrijeme kada je otvorena izložba Bauhausa u Weimaru.

Slika Čovjek sa zgradom nastala je tijekom Molnárova boravka u Bauhausu između 1923. i 1925. Na umjetničkom djelu mogu se vidjeti crte koje podsjećaju na Crvenu kocku, što sugerira da je djelo stvoreno u razdoblju nedugo nakon izlaganja Crvene kocke i poklonjeno Marie-Luise Betlheim najkasnije 1925. g.

Knjiga Die Bühne im Bauhaus objavljena je 1925. godine, a koautori su je Farkas Molnár, Oskar Schlemmer i Laslo Móholy-Nágy. Molnár se vratio u Mađarsku 1925. Na Gropiusov prijedlog osnovao je CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne) i bio zadužen za mađarsko područje.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

FARKAS MOLNÁR utjecao je na:

BAUHAUS

Njemačka

1915-1946

Na FARKAS MOLNÁR utjecali su:

BAUHAUS

Njemačka

1915-1946