A művészettől az életig – Magyarok a bauhausban

Janus Pannonius Museum, Pečuh, Mađarska, 2010.

A művészettől az életig - Magyarok a bauhausban

Od umjetnosti do života: Mađari na Bauhausu izložba je u organizaciji Muzeja Janus Pannoniusa u Pečuhu u partnerstvu s Arhivom Bauhausa – Muzejem dizajna. Izložba se nakon inicijalnog predstavljanja u Pečuhu u prosincu prenosi u Berlin. Naglasak izložbe je na snažnom konstruktivističkom doprinosu mađarskih studenata koji su na Bauhausu predstavljali najbrojniju grupu stranaca. Sedam umjetnika pristiglo je samo iz južnog mađarskog grada Pečuha, uključujući poznate ličnosti poput Marcela Breuera. Na izložbi će značajno biti zastupljen i rad proslavljenog László Moholy-Nagya.

IZLOŽENI RADOVI IZ KOLEKCIJE MARINKO SUDAC