100%


ur./ed. Tamás Aladár

RADOVI

Biografija

Mađarska

1915-1946

100% je bio mađarski avangardni časopis koji je između 1927. i 1930. uređivao Tamás Aladár (1899., Halmi – 1992. Budimpešta).

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

Na 100% utjecali su:

ALEKSANDAR VUČO

Ex Jugoslavija

1915-1946