ČEDOMIL PLAVŠIĆ

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1915-1946

Čedomil Plavšić bio je predsjednik grupe Traveller (1922. – 1932.), a ističu se njegovi kolaži i tekstualni prilozi poput sižea prve predstave Travellera I oni će doći (1922.).

Članovi grupe bili su obrazovani mladi ljudi porijeklom iz imućnijih zagrebačkih obitelji, svjesni promjena koje su se događale u razdoblju nakon Prvog svjetskog rata i kritički nastrojeni prema građanskim vrijednostima. Svakodnevno su izvodili umjetničke akcije i poistovjećivali svoje živote s umjetnošću anticipirajući time suštinsku odrednicu umjetničkih praksi koje će se pojaviti nakon pedeset godina.

U Zagrebu je Plavšić 1921. upisao medicinu, pa je 1924. prešao u Beograd i diplomirao 1927. Nakon kratkotrajne prakse u Skoplju, 1929. se vraća u Beograd gdje 1933. specijalizira internu medicinu. Osnovao je Zavod za rehabilitaciju srčanih bolesnika Thalassotherapia u Opatiji gdje se radilo po njegovoj metodi kardijalne rehabilitacije, prvoj takve vrste u regiji.

Projekti u kojima su izlagani radovi