IVAN GOLL

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1915-1946

Ivan Goll (John, Yvan, Iwan Goll, rođeno ime Isaac Lang; pseudonimi: Tristan Torso, John Lasang) bio je pjesnik, pisac i dramaturg.

Goll je studirao pravo u Strasbourgu, no kako je počeo Prvi svjetski rat, otišao je u Švicarsku i studirao na Sveučilištu u Lausanni. Nakon rata, 1919., nastanio se u Parizu. Goll se pridružio umjetnicima i pjesnicima slijedeći Apollinaireovo djelo. Godine 1924. objavio je jedan broj časopisa Surréalisme. Godine 1939. Goll je emigrirao u SAD, gdje je uređivao časopis Hemispheres. U Pariz se vratio 1947. zbog lošeg zdravlja.

Boško Tokin upoznao je Ivana Golla s Ljubomirom Micićem i časopisom Zenit. Prvi broj Zenita sadržavao je pregled Gollovih djela, a druga publikacija unutar Zenitovih izdanja bila je njegova zbirka poezije Paris Brennt.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

IVAN GOLL utjecao je na:

ZENIT

Ex Jugoslavija

1915-1946

BOŠKO TOKIN

Ex Jugoslavija

1915-1946

MA

Mađarska

1915-1946

LJUBOMIR MICIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946

MARIJAN MIKAC

Ex Jugoslavija

1915-1946

BRANKO VE POLJANSKI

Ex Jugoslavija

1915-1946

MIHAILO S. PETROV

Ex Jugoslavija

1915-1946

Na IVAN GOLL utjecali su:

BOŠKO TOKIN

Ex Jugoslavija

1915-1946

MA

Mađarska

1915-1946

LJUBOMIR MICIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946

BRANKO VE POLJANSKI

Ex Jugoslavija

1915-1946

DRAGAN ALEKSIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946