DADA TANK

1922., Zagreb
ur. Dragan Aleksić

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1915-1946

Dada Tank avangardni je časopis kojeg je uredio i objavio Dragan Aleksić 1922. godine nakon razlaza sa Zenitom. Zbog neprikladnog jezika, prvo izdanje je cenzurirano, iako postoji i necenzurirana publikacija.

Tekstovi su oblikovani radikalnim tipografskim postupcima i prožeti eksperimentiranjem s likovnim, grafičkim i semantičkim sredstvima, a zagovarali su potencijal novih oblika dinamičnog i simultanog čitanja radikalnih tipografskih rješenja, izvan tradicionalnog lingvističkog pristupa. Aleksić je inzistirao na simultanosti, apsurdu, ironiji, groteski, kratkoći i neposrednosti radnje, interdisciplinarnosti i uvođenju novih medija (fotografije i filma). Bio je u kontaktu s dadaistima Richardom Huelsenbeckom i Kurtom Schwittersom, od kojih je preuzeo mnoge ideje. U časopisu su surađivali i Tristan Tzara, Vido Lastov i Mihajlo S. Petrov.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

Na DADA TANK utjecali su:

FUTURISMO

Italija

1915-1946