RICHARD HÜLSENBECK

1892., Frankenau – Muralto, 1974.

RADOVI

Biografija

Njemačka

1915-1946

(Carl Wilhelm) Richard Hülsenbeck (aka Charles R. Hulbeck) bio je njemački pisac, pjesnik i psihoanalitičar koji je bio povezan s formiranjem pokreta Dada.

Hülsenbeck se s Dadom upoznao nakon susreta s Hugom Ballom u Münchenu, a kasnije se preselio u Berlin, a zatim u Zürich. U veljači 1916. stigao je u Cabaret Voltaire, gdje se pridružio dadaističkim aktivnostima. Dadaistički almanah Richarda Hülsenbecka bila je prva dadaistička antologija.

Vratio se u Berlin 1917., gdje je održao Prvi dadistički govor u Njemačkoj. Dada Almanah je uslijedio nakon Prve međunarodne izložbe Dade, a u njemu se pojavljuju Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara, Hans Baumann, Walter Mehring, Francis Picabia, Ribemont-Dessaignes, Mario d’Arezzo, Toto Vaca, Adon Lacroix, Hugo Ball, Daimonides, Alexander Partens, Baader, Philipe Soupault, Paul Citroen, Hans Arp, Alexander Sesqui, Paul Dermée, Raoul Hausmann, Vincente Huidobro, Max Goth.