DADA

1910. - 1921.

Biografija

Njemačka

1915-1946

umjetnički utjecaji

DADA utjecao je na:

Na DADA utjecali su: