DADA

RADOVI

Biografija

Njemačka

1915-1946

Dada, utjecajni avangardni umjetnički pokret s početka 20. stoljeća, pojavio se kao odgovor na društvena previranja i razočarenja izazvana Prvim svjetskim ratom. Rođena u srcu Europe, Dada je bila obilježena svojim radikalnim odbacivanjem konvencionalnih normi, manifestirajući sebe kroz raznoliku paletu umjetničkih izričaja.

Dada, koja je isplivala na površinu tijekom burnih godina Prvog svjetskog rata, prvenstveno je bila reakcija na razaranje, apsurd i kaos tog doba. Korijeni joj sežu u Zürich i Berlinu, a služila je kao socio-kulturna kritika protiv društvenih normi koje su dovele do takvog kataklizmičkog sukoba. Dadaistički manifesti, uključujući Dada Manifest Tristana Tzare (1918.) i Dada Manifest Huga Balla (1916.), poslužili su kao temeljni tekstovi koji su artikulirali etos pokreta. Cabaret Voltaire, osnovan u Zürichu 1916., odigrao je ključnu ulogu kao epicentar dadaističkog pokreta. Služio je kao platforma za eksperimentalne izvedbe, čitanja poezije i umjetničke izložbe. Dadaistička okupljanja u Cabaretu Voltaire bila su temelj za razvoj pokreta.

Istaknute ličnosti unutar dadaističkog pokreta bili su Tristan Tzara, Hugo Ball, Marcel Duchamp, Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp, Kurt Schwitters i Francis Picabia (uz ostale). Ovi umjetnici i intelektualci, vođeni zajedničkim razočaranjem statusom quo, činili su jezgru dadaističke zajednice i značajno pridonijeli njezinu razvoju.

Dada je bila obilježena svojim odbacivanjem tradicionalnih umjetničkih oblika i vrijednosti, opredjeljivanjem za anti-umjetnost i anti-establišment. Dadaisti su prigrlili iracionalnost, slučajnost i spontanost kao kreativne alate. Kolaž, fotomontaža, ready-made (pronađeni predmeti) i performansi bili su središnji dio dadaističkog umjetničkog izraza. Dadain utjecaj proširio se izvan Züricha i Berlina. New York je postao značajno središte dadaističkih aktivnosti, a umjetnici poput Marcela Duchampa i Francisa Picabie pridonijeli su njegovu rastu u SAD-u. Dok je Dadi nedostajala koherentna, dugotrajna organizacija, njezino naslijeđe održalo se u različitim oblicima, poput nadrealizma i konceptualne umjetnosti.