MIRKO RADOJIČIĆ

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1968-1989

Mirko Radojičić bio je srpski umjetnik i član umjetničkih grupa KÔD i (∃ – KÔD, u razdoblju od 1971. do 1973. godine.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tijekom svog života, Radojičić je aktivno sudjelovao na kulturnoj sceni, kao član uredništva časopisa Indeks i organizacije Tribine mladih. Njegova umjetnička praksa obuhvaćala je konceptualnu umjetnost, fotografiju, teoriju književnosti, teoriju umjetnosti i prevođenje.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

MIRKO RADOJIČIĆ utjecao je na:

ANDRAŽ ŠALAMUN

Ex Jugoslavija

1968-1989

SLOBODAN TIŠMA

Ex Jugoslavija

1968-1989

PEĐA VRANEŠEVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

JANEZ KOCIJANČIČ

Ex Jugoslavija

1968-1989

SLAVKO BOGDANOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

GRUPA KÔD

Ex Jugoslavija

1968-1989

VLADIMIR KOPICL

Ex Jugoslavija

1968-1989

Na MIRKO RADOJIČIĆ utjecali su:

ANDRAŽ ŠALAMUN

Ex Jugoslavija

1968-1989

SLOBODAN TIŠMA

Ex Jugoslavija

1968-1989

SLOBODAN TIŠMA

Ex Jugoslavija

1968-1989

PEĐA VRANEŠEVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

JANEZ KOCIJANČIČ

Ex Jugoslavija

1968-1989

SLAVKO BOGDANOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

GRUPA KÔD

Ex Jugoslavija

1968-1989

VLADIMIR KOPICL

Ex Jugoslavija

1968-1989