JANEZ KOCIJANČIČ

-0001. - -0001.

Biografija

Ex Jugoslavia

1968-1989

umjetnički utjecaji

JANEZ KOCIJANČIČ utjecao je na:

MIRKO RADOJIČIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

SLOBODAN TIŠMA

Ex Jugoslavia

1968-1989

PEĐA VRANEŠEVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

SLAVKO BOGDANOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

GRUPA KÔD

Ex Jugoslavia

1968-1989

VLADIMIR KOPICL

Ex Jugoslavia

1968-1989

Na JANEZ KOCIJANČIČ utjecali su:

MIRKO RADOJIČIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

SLOBODAN TIŠMA

Ex Jugoslavia

1968-1989

PEĐA VRANEŠEVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

SLAVKO BOGDANOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

GRUPA KÔD

Ex Jugoslavia

1968-1989

VLADIMIR KOPICL

Ex Jugoslavia

1968-1989