JANEZ KOCIJANČIČ

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1968-1989

Janez Kocijančič bio je srpski umjetnik povezan s grupom KÔD.

Studirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bavio se konceptualnom umjetnošću i poezijom. Bio je urednik rubrike za kulturu časopisa Index 1969. g. i urednik Tribine mladih 1970. g. U grupi KÔD ostao je do akcije na Tjentištu u srpnju 1970. godine.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

JANEZ KOCIJANČIČ utjecao je na:

MIRKO RADOJIČIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

SLOBODAN TIŠMA

Ex Jugoslavija

1968-1989

PEĐA VRANEŠEVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

SLAVKO BOGDANOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

GRUPA KÔD

Ex Jugoslavija

1968-1989

VLADIMIR KOPICL

Ex Jugoslavija

1968-1989

Na JANEZ KOCIJANČIČ utjecali su:

MIRKO RADOJIČIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

SLOBODAN TIŠMA

Ex Jugoslavija

1968-1989

PEĐA VRANEŠEVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

SLAVKO BOGDANOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

GRUPA KÔD

Ex Jugoslavija

1968-1989

VLADIMIR KOPICL

Ex Jugoslavija

1968-1989