GORKI ŽUVELA

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1968-1989

Gorki Žuvela bio je hrvatski umjetnik i dio prve generacije tzv. Nove umjetničke prakse. Njegovo umjetničko djelovanje obilježeno je heterogenošću medija u kojima je stvarao, a kroz teme se provlači angažirano konceptualno razmišljanje i komunikacija s promatračem djela.

Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1971. u klasi prof. Miljenka Stančića. Uz umjetničko stvaralaštvo, ostavio je velik trag i kao pedagog. Od 1976. predavao je u Školi likovnih umjetnosti u Splitu, a od 1995. na Studiju likovne kulture Sveučilišta u Splitu. Jedan je od osnivača Umjetničke akademije u Splitu na kojoj je od 1997. godine radio na Odsjeku za slikarstvo.

U sklopu izložbe Mogućnosti za 71′ (1971.) u Zagrebu, izveo je više intervencija po gradu. Stvarao je slike, objekte i instalacije, često se koristeći referencama iz popularne kulture ili povijesti.

Projekti u kojima su izlagani radovi