ANDRIJA MAUROVIĆ

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1915-1946

Andrija Maurović bio je hrvatski crtač stripova.

Godine 1922. upisao je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, a sljedeće godine je napustio studij. Od 1925. radi kao ilustrator, a 1935. nastaje prvi strip (Vjerenica mača).

Jedan je od začetnika tzv. Zagrebačke škole autorskog stripa. Radio je za satirični list Koprive, časopis Novosti te časopise Oko i Mickey strip (s Franjom Fuisom). Do 1945. Maurović je stvorio 40 stripova, među kojima su Ljubavnica s Marsa (1935), Ognjem i mačem (1935), Trojica u tami i Sedma žrtva (1936). Nakon 1945. brojni su mu stripovi objavljeni u časopisima Horizont, Plavi vjesnik i Plava Lasta. Tijekom 1970-ih slikao je figurativne kompozicije kataklizmičkog sadržaja.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

ANDRIJA MAUROVIĆ utjecao je na:

FRANJO FUIS

Ex Jugoslavija

1915-1946

Na ANDRIJA MAUROVIĆ utjecali su:

FRANJO FUIS

Ex Jugoslavija

1915-1946

WALTER NEUGEBAUER

Ex Jugoslavija

1915-1946