VERBUMPROGRAM

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1968-1989

Verbumprogram bila je umjetnička grupa koju su činili Ratomir Kulić i Vladimir Mattioni. Tvrde da su “više od pojedinca, a manje od skupine” i da su smješteni “prije povijesti i poslije umjetnosti”. Nije lako kategorizirati rad Verbumprograma. Ipak, smješteni su u kontekst Nove umjetničke prakse, konceptualne umjetnosti, dematerijalizacije umjetničkog djela i nove geometrije.

Verbumprogram Kulić i Mattioni kao duo djeluju od 1974. godine. Polja kreativnog djelovanja su prošireni mediji, grafika, kiparstvo i teorija vizualnih umjetnosti. Ratomir Kulić (1948., Ruma) diplomirao je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 1960-ih bavi se poezijom i jezikom, a krajem 1960-ih ispituje procese mentalne percepcije. Vladimir Mattioni (1943., Ruma – 2022., Zagreb) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Tijekom 1960-ih počeo se zanimati za scenska rješenja i dizajn, a krajem 1960-ih prelazi na medij filma.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

VERBUMPROGRAM utjecao je na:

VLADIMIR GUDAC

Ex Jugoslavija

1968-1989

AUTOPSIA

Ex Jugoslavija

1968-1989

ESEJ O AUTORU