EDUARD STEPANČIČ

1908., Trst – 1991., Beograd

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1915-1946

Eduard Stepančič bio je slovenski slikar, grafičar, dizajner i scenograf.

Studirao je u Monzi na Instituto di Belle Arti (1923.-1926.), u Veneciji na Akademiji (1927.-1928.) i u Firenci na Akademiji (1929.). Surađivao je sa talijanskim konstruktivistima. Između 1926.-1929. bio je član skupine Avgusta Černigoja Tršćanska konstruktivistička skupina (Gruppo costruttivista di Trieste) u koju bi bili uključeni i A. Černigoj, T. Černigoj, Z. Lah, J. Lah, G. Carmelich i I. Poljak. Od 1930.-1932. boravio je u Parizu i radio na privatnoj akademiji na Montparnassu, kod F. Legera i kao scenograf i ilustrator knjiga. Od 1931. živio je u Beogradu gdje je radio kao slikar, grafičar, autor plakata i stručnjak za opremu knjiga.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

EDUARD STEPANČIČ utjecao je na:

AVGUST ČERNIGOJ

Ex Jugoslavija

1915-1946

TANK

Ex Jugoslavija

1915-1946

Na EDUARD STEPANČIČ utjecali su:

TANK

Ex Jugoslavija

1915-1946