IVAN ČIŽMEK

1937. - 1937.

Biografija

Ex Jugoslavia

1946-1968

umjetnički utjecaji

IVAN ČIŽMEK utjecao je na:

GORGONA

Ex Jugoslavia

1946-1968

Na IVAN ČIŽMEK utjecali su:

GORGONA

Ex Jugoslavia

1946-1968