BOŽIDAR JELENIĆ

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1946-1968

Božidar Jelinić bio je hrvatski slikar i likovni kritičar. Jedan je od rodonačelnika enformela u Hrvatskoj i njegov značajan predstavnik.

Jelinić je pohađao Višu učiteljsku školu (tehničko-umjetnički smjer). Radio je u dnevnim listovima: Slobodna Dalmacija, Oslobođenje, Vjesnik, te časopisima Čovjek i prostor (specijalizirani za arhitekturu), Danas i Mogućnosti. Bio je profesor na Školi za primijenjenu umjetnost u Splitu, predavao je nekim članovima znamenite grupe Crveni Peristil, a od 1945. do 1958. bio je i likovni pedagog. Njegov umjetnički rad uključuje dizajn scenografija, karikatura, knjiga i plakata.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

BOŽIDAR JELENIĆ utjecao je na:

CRVENI PERISTIL

Ex Jugoslavija

1968-1989