GERA URKOM

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1968-1989

Gergelj (Gera) Urkom je slikar i konceptualni umjetnik. Bio je dijelom neformalne grupe šestero umjetnika okupljenih oko beogradskog Studentskog centra (Marina Abramović, Neša Paripović, Raša Todosijević, Zoran Popović, Era Milivojević, Gera Urkom).

Sredinom 1960-ih slikao je jednostavne motive na prvenstveno crvenoj podlozi. Ovakvi radovi doveli su ga do toga da potpuno reducira boje i prijeđe na monokromno slikanje u vlastitom stilu. Sedamdesetih godina 20. stoljeća stvara nekoliko konceptualnih radova te u svoje radove integrira predmete svakodnevne upotrebe. Krajem desetljeća Urkom stvara triptihe – središnji dio predstavlja gotovu sliku, dok završni dijelovi prikazuju proces dolaska do završne faze (na tim završnim dijelovima nalaze se linije koje se spajaju i daju konačnu, središnju sliku).

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

GERA URKOM utjecao je na:

ERA MILIVOJEVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

RAŠA TODOSIJEVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

MARINA ABRAMOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

NEŠA PARIPOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

ZORAN POPOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

Na GERA URKOM utjecali su:

ERA MILIVOJEVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

RAŠA TODOSIJEVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

MARINA ABRAMOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

NEŠA PARIPOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

ZORAN POPOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989