MATJAŽ HANŽEK

1949., Slovenj Gradec

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1968-1989

Matjaž Hanžek slovenski je sociolog, pjesnik i političar. Bio je član grupe OHO, kada nastaju njegova značajna djela u kojima koristi kutije šibica – kao što su LSD uživam (1968.) ili njegova Edicija OHO (1968.).

Bio je jedan od najaktivnijih stvaratelja konkretne poezije u slavenskim književnostima općenito. Od 1967. do 1977. objavio je pet zbirki pjesama, a sudjelovao je i u izdanjima Pericazeracirep, Katalog i Katalog 2. Bio je urednik časopisa Tribuna, a nakon osnivanja Radio Studenta radio je kao urednik za književnost i kulturu. Kasnije je bio i urednik časopisa Problemi.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

MATJAŽ HANŽEK utjecao je na:

OHO

Ex Jugoslavija

1968-1989

Na MATJAŽ HANŽEK utjecali su:

OHO

Ex Jugoslavija

1968-1989