NUŠA & SREČO DRAGAN

1967., Ljubljana - 1988., Ljubljana

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavia

1968-1989

Ana Nuša Dragan (1943., Jesenice – 2011., Ljubljana) & Srečo Dragan (1944., Komarna) djelovali su kao umjetnički par između 1967. i 1988. godine. Sa sjedištem u Ljubljani, bili su pioniri video umjetnosti u (bivšoj) Jugoslaviji. Individualno su stvarali od 1988. godine.

Godine 1969. snimili su prvi video uradak u Jugoslaviji (Belo mleko belih prsi). U razdoblju od 1968. do 1969. sudjeluju u radu grupe OHO. Njihovi počeci pripadaju područjima reizma, arte poveri, konceptualizmu, kontekstualizaciji jezika, instalaciji & korištenju novih tehnologija, filmu & videu.

Filmovi RG Vijetnam i Ču nastali su u okviru filozofije reizma koju je uvela grupa OHO. Reizam je pokušaj prelaska s antropocentričnog svjetonazora na svijet stvari, na neantropocentrični sustav u kojem čovjek egzistira ravnopravno sa svime oko sebe. Svaki predmet se vidi, gleda i razmatra u svom jedinstvenom izgledu.

Sukladno tome, RG Vijetnam (1969.) nije sniman kao uobičajen protestni film o Vijetnamskom ratu, već su htjeli aktivno podići svijest gledatelja o tome što se događa. Film upućuje gledatelje da „pročitaju deklaraciju naglas”, čime se prisjećaju riječi i pojma „Vijetnam”. Deklaraciju zatim prekidaju scene Nuše Dragan koja u javnosti drži i prikazuje realistične crteže Sreče Dragana.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

NUŠA & SREČO DRAGAN utjecao je na:

OHO

Ex Jugoslavia

1968-1989

ANDRZEJ LACHOWICZ

Poljska

1968-1989

NATALIA LL

Poljska

1968-1989

VLADIMIR PETEK

Ex Jugoslavia

1946-1968

GEFF

Ex Jugoslavia

1946-1968

BOGDANKA POZNANOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

PERMAFO GALLERY

Poljska

1968-1989

Na NUŠA & SREČO DRAGAN utjecali su:

OHO

Ex Jugoslavia

1968-1989

ANDRZEJ LACHOWICZ

Poljska

1968-1989

NATALIA LL

Poljska

1968-1989

VLADIMIR PETEK

Ex Jugoslavia

1946-1968

GEFF

Ex Jugoslavia

1946-1968

BOGDANKA POZNANOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

PERMAFO GALLERY

Poljska

1968-1989