Poezija & performans. Istočnoevropska perspektiva

Kulturni centar Beograda, Galerija Podroom, Beograd, Srbija, 2018.

kustosi: Sabine Henzgen, Tomaš Glanc i Dubravka Đurić
Produkcija: Sveučilište u Zürichu i Kulturni centar Beograda
Izložbu je podržala Ambasada Švicarske u Beogradu.

Izloženi umjetnici:

Katalin Ladik, Vujica Rešin Tucić, OHO, BOSCH+BOSCH, KOD, Dmitri Prigov, Lav Rubinštajn, Eugen Gomringer, Ewa Partum, Andrej Monastirski, Vaclav Havel, Ladislav Novak, Via Lewandovski, Elsa Gabrijel, Gene Haneman, Attila Csernik, Franci Zagoričnik i drugi.

Projekt „Poezija i performans. Istočnoeuropska perspektiva” pokrenut je na Sveučilištu u Zürichu i bavi se performativnim aspektima poezije i vizualnih umjetnosti u doba socijalizma. Riječ je o višegodišnjem “turnejskom” projektu koji uključuje izložbu, konferencije, nastupe i monografiju. Realizira se u suradnji s velikim brojem institucija u gradovima koji su nekada pripadali tzv istočnog bloka i ukazuje na slične ideje ostvarene u umjetničkim djelima nastalim u različitim socijalističkim društvima u kojima su pjesnici i umjetnici djelovali u skladu s međunarodnom praksom performansa. Beogradsko izdanje ove izložbe fokusira se na performans i umjetnost socijalističke Jugoslavije, a uključuje i radove nastale u drugim istočnoeuropskim sredinama.

Na izložbi će biti prikazana tekstualna partitura, fotografije, knjige, audio i video radovi, kao i dokumentacija pojedinih performansa realiziranih u “socijalističkom vremenu”, između ostalog, u svrhu podsjećanja na trenutno nedostajuće situacije – kolektivne umjetničke činove te akcije transnacionalnog karaktera.

IZLOŽENI RADOVI IZ KOLEKCIJE MARINKO SUDAC