SALMON MONNY DE BOULLY

1904., Beograd - 1968., Pariz

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1915-1946

Salmon Monny de Bully bio je pjesnik i izdavač, povezan s nadrealističkim pokretom u Srbiji.

U Berlinu je došao u dodir s njemačkom avangardnom književnošću, a 1923. godine vratio se u Beograd i objavio almanah Crno na belo. U almanahu su sudjelovali predstavnici srpske avangarde, uključujući Dušana Matića, Boška Tokina, Dragana Aleksića, Radu Drainaca i druge. Istovremeno, objavio je poemu Iksion. Pod utjecajem Dušana Matića, koji ga je upoznao s načelima francuskog nadrealizma, 1925. godine u Parizu susreće Andréa Bretona, Paula Eluarda i druge članove nadrealističke grupe.

Objavio je prijevod romana u slikama, Vampir, i nadrealistički tekst u nadrealističkom časopisu La Révolution surréaliste. Uz Dušana Matića, potpisao je La révolution d’abord et toujours, deklaraciju francuskih nadrealista, koju su također potpisali Artaud, Ernst, Aragon, Breton i drugi. Deklaracija je odražavala stavove Aragona i Bretona o povezanosti prave umjetnosti s revolucionarnom društvenom aktivnošću i težnji prema rušenju kapitalističkog društva. Inspiriran revolucionarnim duhom nadrealizma, Monny de Bully je godinu dana kasnije, s Ratkom Ristićem, pokrenuo časopis Večnost te je objavljeno pet brojeva. Ovaj časopis sadržavao je kratke tekstove i basne kao primjere automatskog nadrealističkog prenošenja tokova misli.

Izdao je knjigu Krilato zlato, a s R. Draincem objavio je Dve avanturističke poeme i Iskrcavanje na Javi. Nakon objave Antene smrti 1927. godine i zbirke poezije Leviatan, koju je stvario u suradnji s R. Ratkovićem, odlazi na postdiplomske studije prava u Pariz. Tamo je pokrenuo časopis Discontinuite i postao član pariške grupe Le Grand Jeu.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

SALMON MONNY DE BOULLY utjecao je na:

MARKO RISTIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946

BEOGRADSKI NADREALIZAM

Ex Jugoslavija

1915-1946

VANE BOR

Ex Jugoslavija

1915-1946

RASTKO PETROVIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946

ANDRÉ BRETON

Francuska

1915-1946

Na SALMON MONNY DE BOULLY utjecali su:

BOŠKO TOKIN

Ex Jugoslavija

1915-1946

MARKO RISTIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946

LJUBOMIR MICIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946

RASTKO PETROVIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946

ALEKSANDAR VUČO

Ex Jugoslavija

1915-1946

ANDRÉ BRETON

Francuska

1915-1946