ANDRÉ BRETON

RADOVI

Biografija

Francuska

1915-1946

André Breton bio je vodeći teoretičar nadrealizma, pjesnik i kritičar.

U studentskim danima zainteresirao se za koncept nesvjesnog Sigmunda Freuda i simbolističku poeziju, što ga je dovelo do pridruživanja dadaistima. Njegova prva zbirka pjesama Mont de Piété objavljena je 1919. godine. Iste je godine pokrenuo publikaciju Litterature s Louisom Aragonom i Philippeom Soupaltom. Bretonov nadrealistički tekst Les Champs magnétiques (napisan sa Soupaltom) objavljen je ondje 1921. godine – prvi primjer nadrealističke tehnike automatskog pisanja. Njegov Manifeste du surréalisme objavljen je 1924. godine. Pjesnički roman Nadja objavio je 1928. g. Neka od njegovih drugih djela uključuju L’Immaculée Conception (1930, s Paulom Éluardom), L’Amour fou (1937.), teorijska djela Le Surréalisme et la Peinture (1926.), Qu’est-ce que le surréalisme? (1934.), Genèse et perspecs du surréalisme (1941.), La Clé des champs (1953.) i druge.

Nadrealisti su se politički angažirali, a Breton se nakratko pridružio Komunističkoj partiji zajedno s nekoliko kolega. Breton je svoj drugi nadrealistički manifest napisao 1930., a drugi 1942. godine. Tijekom njemačke okupacije Francuske, 1941. godine, Breton se preselio u Sjedinjene Američke Države, nakon Petainove cenzure njegova djela Anthologie de l’humour noir. Godine 1942. na Sveučilištu Yale organizira nadrealističku izložbu. Vratio se u Pariz 1946. i sljedeće godine organizirao izložbu nadrealizma.

umjetnički utjecaji

ANDRÉ BRETON utjecao je na:

MARKO RISTIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946

RADOVAN IVŠIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946

SALMON MONNY DE BOULLY

Ex Jugoslavija

1915-1946

Na ANDRÉ BRETON utjecali su:

MARKO RISTIĆ

Ex Jugoslavija

1915-1946

SALMON MONNY DE BOULLY

Ex Jugoslavija

1915-1946