DVIZHENIE

1962. – 1974., Moskva

RADOVI

Biografija

Rusija

1946-1968

Kolektiv Dvizhenie osnovao je Lev Nussberg. U njihovom se radu posebno ističu instalacije i kinetički objekti, kasnije i samostalno producirane kazališne predstave. Njihovi projekti uključivali su svjetla, rotirajuće elemente, glazbu, ekrane i projektore, zrcala, dim i zvukove.

Kolektiv je djelovao od 1962. do 1974. s promjenjivim članstvom, no ističu se umjetnici: Lev Nussberg, Francisco Infante-Arana, Galina Bitt, Viktor Stepanov, Vladimir Galkin, Vjačeslav Šerbakov, Vjačeslav Kolejčuk, Jurij Lopakov, Boris Diodorov i Anatolij Krivčikov.

Brojni kinetički objekti monumentalnih promjeru su i realizirani, izlagani u javnim prostorima i u sklopu javnih proslava u Moskvi, Sankt Petersburgu i drugim gradovima u tadašnjem Sovjetskom savezu. Jedna od njihovih monumentalnim instalacija postavljena je i za pedesetogodišnjicu obilježavanja Oktobarske revolucije 1967. g. Dvizhenie je bio kolektiv koji je mogao djelovati i unutar krugova službene umjetnosti (putem instalacija u javnim prostorima) i neslužbene umjetnosti, koju su zagovarali kroz utopijske ideje, zanimanje za kibernetiku, nove tehnologije i futurologiju.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

DVIZHENIE utjecao je na:

LEV NUSSBERG

Rusija

1946-1968

MICHAIL GROBMAN

Rusija

1946-1968

VIKTOR STEPANOV

Rusija

1946-1968

ERNST NEIZVESTNY

Rusija

1946-1968

VIACHESLAV SCHERBAKOV

Rusija

1946-1968

YURI LOPAKOV

Rusija

1946-1968

VLADIMIR JANKILEVSKIJ

Rusija

1946-1968

ANATOLI KRIVCHIKOV

Rusija

1946-1968

GALINA BITT

Rusija

1946-1968

BORIS DIODOROV

Rusija

1946-1968

VIACHESLAV KOLEICHUK

Rusija

1946-1968

VLADIMIR AKULININ

Rusija

1946-1968

Na DVIZHENIE utjecali su:

LEV NUSSBERG

Rusija

1946-1968

VIKTOR STEPANOV

Rusija

1946-1968

ERNST NEIZVESTNY

Rusija

1946-1968

VIACHESLAV SCHERBAKOV

Rusija

1946-1968

YURI LOPAKOV

Rusija

1946-1968

VLADIMIR JANKILEVSKIJ

Rusija

1946-1968

ANATOLI KRIVCHIKOV

Rusija

1946-1968

GALINA BITT

Rusija

1946-1968

BORIS DIODOROV

Rusija

1946-1968

VIACHESLAV KOLEICHUK

Rusija

1946-1968

VLADIMIR AKULININ

Rusija

1946-1968

VLADIMIR GALKIN

Rusija

1946-1968