VIKTOR STEPANOV

2024., - 2024.,

RADOVI

Biografija

Rusija

1946-1968

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

VIKTOR STEPANOV utjecao je na:

DVIZHENIE

Rusija

1946-1968

Na VIKTOR STEPANOV utjecali su:

DVIZHENIE

Rusija

1946-1968