GALINA BITT

-0001. - -0001.

Biografija

Rusija

1946-1968

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

GALINA BITT utjecao je na:

DVIZHENIE

Rusija

1946-1968

Na GALINA BITT utjecali su:

DVIZHENIE

Rusija

1946-1968