GALINA BITT

RADOVI

Biografija

Rusija

1946-1968

Galina Bitt je umjetnica poznata po svojim kibernetičkim objektima. Diplomirala je na Tekstilnom institutu, a od 1964. godine bila je člani­com umjetničkog kolektiva Dvizhenie koji je bio aktivan u Moskvi od 1962. do 1978. godine. Njegov osnivač bio je umjetnik Lev Nussberg, a među članovima ističu se umjetnici Francisco Infante-Arana, Viacheslav Koleichuk, Anatolij Krivchikov, Viacheslav Scherbakov, Viktor Stepanov, Rimma Zanevskaya, Vladimir Galkin, Juri Lopakov, Vladimir Akulinin, Tatiana Bystrova, Alexander Grigorjev i Natalia Prokuratova. Grupa je u svom radu naglašavala spoj umjetnosti, znanosti i tehnologije, koristeći se raznim industrijskim materijali­ma pri stvaranju umjetničkih djela – poput aluminija, pleksiglasa, ogledala, žarulja i drugih. Osim umjetničkih djela, objavljivali su manifeste, scenarije i članke, a u problematiziranju su slijedili tri principa: pokret, sinteza i simetrija. Ostvarenja grupe uključuju djela u rasponu od ranih, statičnih radova u slikarstvu i kiparstvu do kinetičkih konstrukcija, performansa, instalacija i projekata povezanih s urbanističkim planiranjem. Tako su, primjerice, njihove kinetičke instalacije bile na lenjingradskim bulevarima i trgovima 1967. godine, povodom 50. godišnjice Oktobarske revolucije. Su­rađivali su s glumcima, glazbenicima, kemičarima, inženjerima radioelektronike i svjetlosne tehnologije, psiholozima, arhitektima, fizičarima, pjesnicima i plesačima. Radovi Galine Bitt danas se mogu pronaći na izložbama kinetičke umjetnosti, futurologije i onima o grupi Dvizhenie, a potrebno je istaknuti i njezino sudjelovanje na Disidentskom bijenalu u Veneciji 1977. godine.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

GALINA BITT utjecao je na:

DVIZHENIE

Rusija

1946-1968

Na GALINA BITT utjecali su:

DVIZHENIE

Rusija

1946-1968