ODEON

1925. - 1940., Prag

RADOVI

Biografija

Ex Čehoslovačka

1915-1946

Između 1923. i 1926. godine slikovne su poeme najpopularniji način izražavanja u Češkoj, izvršivši snažan utjecaj na ostale umjetničke forme. Slikovne poeme miješale su elemente iz različitih semiotičkih sistema (čiste geometrijske figure, mape i zastave), razne tehnike (olovka, vodene boje, fotografija i print) te fragmente raznih formi verbalne i vizualne komunikacije (pismo, razglednice, novine i ilustrirani časopisi).

Češki konstruktivisti, za razliku od ruskih, nisu bili toliko koncentrirani na politiku, već su gledali na svijet kao poeziju, a na svoj umjetnički rad kao slavljenje istog. Takva koncepcija potječe od Vítězslava Nezvala, inicijatora tzv. stila poetizma ranih 20-ih godina., a inspiraciju su pronalazili i u raznim formama popularne kulture poput reklama, ilustriranih časopisa, filma i sporta.

Kao najznačajniji sljedbenik te ideje ističe se grupa pjesnika, slikara i dizajnera Devětsil na čelu sa Karelom Teigeom. Spoj literature i vizualne umjetnosti najbolje je vidljiv u riječima zalijepljenim na njihovim slikovnim poemama., a takav novi pristup dizajnu knjiga, baziran na spoju knjižene i likovne umjetnosti koji se razvio među čehoslovačkim avangardistima, naišao je na dobrodošlicu među brojnim izdavačkim kućama. Glavni zastupnik, među izdavačkim kućama, bio je Odeon.

Izdavačka kuća Odeon, koju je vlastitim sredstvima uspostavio književnik Jan Fromek, bila je glavna izdavačka platforma praške avangardne grupe Devětsil i vodeća urednička baza čeških avangardnih pokreta. Djelovala je do 1940. godine kada je njezin osnivač zbog političkih razloga bio primoran na skrivanje, da bi se ponovno aktivirala desetak godina poslije.

Neke od najvažnijih doprinosa djelatnostima Odeona dao je Karel Teige, ključna osoba međuratne češke avangarde, svojim rafiniranim tipografskim i dizajnerskim rješenjima, predgovorima, prijevodima te razvijanjem sveukupne strategije izdavačke kuće. Štoviše, Čehoslovačka je u ovom periodu, uz Sovjetsku Rusiju i možda Njemačku u jednom kratkom periodu, jedina zemlja u kojoj nova tipografija nije bila ograničena na samo nekoliko pojedinačnih izdanja, već je imala značajan utjecaj na masovnu proizvodnju knjiga u zemlji, a sam Odeon izdao je oko 130 knjiga koje su bile uređene češkim konstruktivističkim stilom.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

ODEON utjecao je na:

JIŘÍ VALOCH

Ex Čehoslovačka

1968-1989

Na ODEON utjecali su:

KAREL TEIGE

Ex Čehoslovačka

1915-1946

OTAKAR MRKVIČKA

Ex Čehoslovačka

1915-1946