PAUL NEAGU

RADOVI

Biografija

Rumunjska

1968-1989

Paul Neagu bio je umjetnik koji je stvarao u medijima crteža, skulpture, performansa i akvarela.

Diplomirao je slikarstvo 1965. na Akademiji likovnih umjetnosti u Bukureštu. Među umjetnicima koji su utjecali na njegov rad ističu se Marcel Duchamp i Joseph Beuys, te Constantin Brancusi, koji mu je bio mentor.

Njegova rana iskustva s fizičkim radom, kada je radio kao električar, kartograf, crtač, željeznički radnik, utjecali su na njegov kasniji rad s taktilnim predmetima. Ti predmeti – palpabilne i opipljive skulpture započete početkom 1960-ih – stvoreni su da se dodiruju, otvaraju i premještaju (Palpable Art Manifesto, 1969.). Sve je počelo kad je Richardo Demarco posjetio Neagua 1969. u Bukureštu i oduševljeno mu ponudio „prvu izložbu / izvedbu taktilne umjetnosti” u svojoj galeriji u Edinburghu.

Njegovi su performansi podijeljeni u tri skupine: Slijepi ugriz, Vodoravna kiša i Pretvorba tornado, slijedeći tri stupnja svijesti u Neaguovom filozofskom sustavu. Te skupine proizašle su iz njegovog zanimanja za filozofiju Steinera, Ouspenskog i Gurdjieffa.

Nakon dolaska u Britaniju 70-ih, pokrenuo je Generative Art Group (1972.) – koju čine on i četvorica fiktivnih umjetnika (Philip Honeysuckle, Husney Belmood, Anton Paidola, Edward Larsocchi), a svaki je predstavljao različiti dio njegove kreativne psihe. Kasnije je otvorio i istoimenu galeriju u Londonu.

Prvi nacrt Stola sa zakrivljenim nogama napravio je 1974., a počevši od 1975. stvara Hyphens – tronožne radne klupe u narodnoj tradiciji rumunjskog namještaja i Starheads – skulpture sa vrhom u obliku zvijezde. Njegova druga serija radova iz ranih 1970-ih obuhvaćala je radove: Antropocosmos  – u kojemu su ljudi, dijelovi tijela i predmeti simbolično rekonstruirani unutar trodimenzionalnih stanica, Iris – temeljen na šarenici ljudskog oka te ostale taktilne skulpture i slike.

umjetnički utjecaji

PAUL NEAGU utjecao je na:

BOGDANKA POZNANOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

Na PAUL NEAGU utjecali su:

BOGDANKA POZNANOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989