Ješa Denegri: Razlozi za drugu liniju : za novu umetnost sedamdesetih

Na preko pet stotina stranica knjiga Razlozi za drugu liniju: Za novu umetnost sedamdesetih sakupljeni su kritički tekstovi o novoj umjetnosti sedamdesetih godina, objavljeni u različitim publikacijama i katalozima izložbi, a pretežno se odnose na fenomene i umjetnike sa tadašnjeg jugoslavenskog umjetničkog prostora.

Prvi dio knjige započinje poglavljem o stanju u umjetnosti toga razdoblja pa razmatra pojave kao što su arte povera, konceptualna umjetnost, upotrebu i utjecaj novih tehnologija u umjetnosti, te promjene i probleme koji proizlaze iz novih vidova umjetničkog stvaranja.

U poglavlju Druga linija iznose se teze za uspostavljanje tog pojma u „jugoslavenskoj umjetnosti“ 20. st. pri čemu autor knjige uspostavlja kontinuitet između nove umjetnosti sedamdesetih i povijesnih avangardi, a preko enformela, Exata i Gorgone smatrajući ih srodnim vidovima umjetničkog ponašanja koje prati i srodna ideologija. U slijedećim poglavljima knjige autor se bavi najvažnijim predstavnicima, te fenomenologijom i problemima nove umjetnosti sedamdesetih. Drugi dio knjige naslovljen Mediji i postupci, sadrži tekstove o umjetničkim akcijama, fotografiji, videu, slikarstvu i crtežu čija se uloga u umjetnosti sedamdesetih detaljno razmatra. Treći dio bavi se pojedinačnim umjetnicima u zasebnim poglavljima, a četvrti politizacijom nove umjetnosti sedamdesetih. Među najvažnijim predstavnicima nove umjetnosti sedamdesetih o kojima su u knjigu uvršteni tekstovi nalaze se Tomislav Gotovac, Braco Dimitrijević, Goran Trbuljak, Marina Abramović, slovenska Grupa OHO, novosadska Grupa KOD, subotička grupa Bosch+Bosch, te umjetnici Radomir Damnjan, Slavko Matković, Era Milivojević i drugi. 

Iako su tekstovi pisani za različite publikacije ovdje su organizirani u vrlo logičnu i jasnu strukturu, uz pomoć koje se uspostavlja pojam umjetnosti druge linije. Mogućnost uspostavljanja takve organizacije nad nizom tekstova koji su nastali u razdoblju od preko dvadeset godina rezultat je kontinuiranog kritičarskog zalaganja Ješe Denegrija za ideju o umjetnosti druge linije.

Feđa Vukić

2007. | Zbirka kritičkih tekstova

Povezane vijesti