New Fundamental Tendencies: 62. porečko Annale

Sunakladnici: Pučko otvoreno učilište Poreč, Poreč; Institut za istraživanje avangarde
Za nakladnika: Snježana Radetić, Marinko Sudac
Glavni urednik: Marinko Sudac
Pomoćna urednica: Dorotea Fotivec Očić
Tekstovi: Ješa Denegri, Dorotea Fotivec Očić, Feđa Vukić
Stručna suradnica: Hana Bečeić
Lektura i korektura: Snježana Radetić, Ivona Bečeić
Prijevod: Igor Buljan, Dorotea Fotivec Očić
Grafičko oblikovanje: Dorotea Fotivec Očić
Fotografije: Andi Bančić, arhiva Kolekcije Marinko Sudac
Tisak: Tiskara Sigra, Poreč

2022. | Katalog izložbe

Povezane vijesti