Radoslav Putar i Miljenko Horvat : Retrospektiva. Kolekcija Marinko Sudac

SUNAKLADNICI 
Gradski muzej Varaždin, Institut za
istraživanje avangarde 

ZA NAKLADNIKA
Ivan Mesek, Marinko Sudac

GLAVNI UREDNIK
Marinko Sudac

POMOĆNA UREDNICA
Dorotea Fotivec

TEKSTOVI
Ješa Denegri, Ivana Janković

LEKTURA I KOREKTURA
Ivana Sor

PRIJEVOD
Dorotea Fotivec

GRAFIČKO OBLIKOVANJE 
Natalija Nikpalj

TISAK
Tiskara Zelina

NAKLADA 
500

Objavljivanje kataloga financijski je
potpomoglo Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske.

Tisak dovršen 2019.

ISBN 978-953-8280-07-8
ISBN 978-953-56706-3-6

CIP zapis je dostupan u računalnome
katalogu Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu pod brojem
001047293.

autori: Ješa Denegri, Ivana Janković

Povezane vijesti