Radoslav Putar i Miljenko Horvat : Retrospektiva. Kolekcija Marinko Sudac

Sunakladnici: Gradski muzej Varaždin, Institut za
istraživanje avangarde
Za nakladnika: Ivan Mesek, Marinko Sudac
Glavni urednik: Marinko Sudac
Pomoćna urednica: Dorotea Fotivec
Tekstovi: Ješa Denegri, Ivana Janković
Lektura i korektura:Ivana Sor
Prijevod: Dorotea Fotivec
Grafičko oblikovanje: Natalija Nikpalj
Tisak: Tiskara Zelina
Objavljivanje kataloga financijski je potpomoglo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

2019. | Katalog izložbe

Povezane vijesti