Sloboda mog uma. Avangardne umjetnice iz Kolekcije Marinko Sudac

Nakladnik: Institut za istraživanje avangarde
Za nakladnika: Marinko Sudac
Glavni urednik: Marinko Sudac
Pomoćna urednica: Dorotea Fotivec Očić
Stručna suradnica: Hana Bečeić
Biografije: Dorotea Fotivec Očić, Hana Bečeić
Lektura i korektura: Ivana Sor (hrvatski), Christina Pribićević-Zorić (engleski)
Prijevod: Dorotea Fotivec Očić
Grafičko oblikovanje naslovnice: Bruketa&Žinić&Grey
Grafičko oblikovanje: Dorotea Fotivec Očić
Savjetnica za oblikovanje: Natalija Nikpalj
Fotografije postava izložbe: Damir Fabijanić
Fotografije radova: Arhiva Kolekcije Marinko Sudac
Tisak: Printera, Sveta Nedjelja

2023. | Katalog izložbe

Povezane vijesti