Područje zastoja : Kolekcija Marinko Sudac

Izdavač: Institut za istraživanje avangarde
Za izdavača: Branko Franceschi
Urednik: Marinko Sudac
Uvod: Vojko Obersnel, Branko Franceschi
Tekstovi: Jerko Denegri, Branko Franceschi, Alberto Guglia, Tvrtko Jakovina, Feđa Vukić
Tekstovi o umjetnicima: Branko Franceschi
Lektura (hrvatski): Ivana Sor
Prijevod (engleski): Tomislav Kuzmanović, Daria Torre, Maja Gota
Prijevod (talijanski): Daria Torre
Grafičko oblikovanje: Negra Nigoević, Marita Bonačić, Katarina Perić
Fotografije: Damian Nenadić
Tisak: Printera Grupa d.d.

2011. | Katalog izložbe

Povezane vijesti