Budić : između geste i programa

Uz velik broj reprodukcija Budićevih radova, kao i fotografija kojima su dokumentirane akcije koje je grupa Tok, čiji je pripadnik bio i Budić, izvela u javnim prostorima, knjiga sadrži tekstove Želimira Koščevića i Vladimira Gudca.

U tekstu Između geste i programa Želimir Košćević se osvrće  na problem interpretacije  dijela koja “nastaju na margini“ i za koji izlaze van okvira tradicionalnog. Smještajući Budića u  grupu „umjetnika druge linije“, autor se osvrće na njegovo umjetničko djelovanje i poziciju u kontekstu suvremenih kretanja u regiji. Vladimir Gudac u tekstu Grupa TOK tijekom 1972./1973.  svjedoči o djelovanju i grupe čiji je bio član, te ukratko opisuje duhovnu i kulturnu klimu unutar koje je grupa formirana.

2007. | Monografija

Povezane vijesti