Projekcije: Antun Motika i nasljeđe eksperimenta

Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, Hrvatska, 2017.

kustosice: Branka Benčić i Sabina Salamon
autor rekonstrukcija lumino-kinetičkih objekata Antuna Motike: Filip Beusan

Izloženi umjetnici:

Antun Motika, Stan Brakhage, Zlatko Hajdler, Aleksandar Srnec, Juliana Borinski, Ana Hušman i Ivan Marušić Klif, Goran Petercol, Davor Sanvincenti i Silvo Šarić

Izložbom PROJEKCIJE okupljamo manje poznat i neistražen opus eksperimenata Antuna Motike te radove njegovih suvremenika iz domaće i međunarodne scene, povezujući ga s eksperimentom u pokretnim slikama (Stan Brakhage, Zlatko Hajdler, Aleksandar Srnec) i onima koji ukazuju na inovacijski i anticipatorski potencijal njegovih luminoeksperimenata u kontekstu suvremene produkcije (Juliana Borinski, Ana Hušman i Ivan Marušić Klif, Goran Petercol, Davor Sanvincenti i Silvo Šarić).

Motikini eksperimenti nastajali su u kontinuitetu od početka četrdesetih do sredine osamdesetih godina i u tom su razdoblju bili javno pokazani samo jedanput, u zagrebačkoj galeriji Centar 1968. pod nazivom Svjetlosni odrazi.
Prvo predstavljanje toga dijela Motikina opusa u Rijeci logičan je nastavak njegove zakašnjele, ali sada već izvjesne revalorizacije budući da se od kraja prvog desetljeća dvijetisućitih taj dio opusa počeo uvažavati i smatrati jednakovrijednim njegovom slikarstvu, ako ne i inovativnijim u promišljanju vizualnog jezika. Da bismo potkrijepili takvo stajalište, izložba smo koncipirali kao skupnu, objedinjujući analogne i digitalne tehnike rada u vidu zvučnih ambijenata, svjetlosnih instalacija, fotografije i filma. Na izložbi će biti izložena dva luminokinetička objekta koje je Filip Beusan rekonstruirao prema skicama Antuna Motike.
PROJEKCIJE predstavljaju fragmentarnu panoramu svjetla iz projektora, žarulje i tamne komore, postavljajući Motiku na liniju kontinuiteta eksperimentalnih praksi.

PRESS

Novi List: U MMSU u Rijeka izložba eksperimentalnih radova Antuna Motike i suvremenika

IZLOŽENI RADOVI IZ KOLEKCIJE MARINKO SUDAC