STAN BRAKHAGE

1933., Kansas City – 2003., Victoria

RADOVI

Biografija

SAD

1946-1968

Stan (James Stanley) Brakhage bio je američki filmaš i jedan od najistaknutijih predstavnika eksperimentalnog filma.

U San Francisco se preselio 1953., a godinu dana kasnije odlazi u New York. Tamo je upoznao nekoliko suvremenih umjetnika, uključujući Johna Cagea. Njegovi su filmovi nenarativni, često nijemi te nalikuju vizualnoj poeziji. U svojim radovima koristio se različitim tehnikama, od ručne kamere do intervencija na celuloidnu vrpcu (lijepljenje organske i neorganske tvari, slikanje, rezanje, kolažiranje). Brakhage je napisao nekoliko knjiga, predavao na Institutu u Chicagu i na Sveučilištu Colorado u Boulderu, te održao mnoga predavanja.