JOHN CAGE

-0001. - -0001.

Biografija

SAD

1946-1968

umjetnički utjecaji

JOHN CAGE utjecao je na:

MILAN ADAMČIAK

Ex Čehoslovačka

1968-1989

BEN PATTERSON

SAD

1946-1968

Na JOHN CAGE utjecali su:

FLUXUS

SAD

1946-1968