Our Other Us – Art Encounters Biennial

Art Encounters Zaklada Temišvar, Temišvar, Rumunjska, 2021.

kustosice: Mihnea Mircan, Kasia Redzisz

Izloženi umjetnici:

Akademia Ruchu, Jerzy Bereś, Ștefan Bertalan, Włodzimierz Borowski, Collective Actions, Agnes Denes, Jan Dobkowski, Constantin Flondor, Karpo Godina, Wanda Gołkowska, Pavel Ilie, Konrad Jarodzki, Aleksandra Kasuba, Eva Kmentová, Frans Krajcberg, Katalin Ladik, Liliana Lewicka, Ana Lupaș, MAMŰ Group, Albena Mihaylova, Wanda Mihuleac, Teresa Murak, OHO Group, Pécs Workshop (Károly Hopp-Halász, Károly Kismányok, Sándor Pinczehelyi, Szijártó Kálmán), Andrzej Pierzgalski, Maria Pinińska-Bereś, Eugenia Pop, Simona Runcan, Zorka Ságlová, Sigma 1 Group, Rudolf Sikora, lIja Šoškić, Jerzy Treliński, Doru Tulcan, Dimov Vesselin,, Jana Shejbalová-Želibská, Anna Zemánková, Kazimiera Zimblytė; Lucas Arruda, Vlad Basarab, Ion Bitzan, Kasper Bosmans, Alin Bozbiciu, Marcel Broodthaers, Cornel Brudașcu, James Lee Byars, Sophie Calle, Simion Cernica, Traian Cherecheș, Yahon Chang, René Daniëls, Marlene Dumas, Constantin Flondor, Octav Grigorescu, Johannes Heldén, Peter Jecza, Anselm Kiefer, Sigalit Landau, Gherasim Luca, Reinier Lucassen, Ioan Aurel Mureșan, Ioana Nemeș, Iulia Nistor, David Robilliard, Viviane Sassen, Ioan Sbârciu, Katrin Schlegel, Mladen Stilinović, Nora Turato, Ulay; Dobrawa Borkała, Agnieszka Brzeżańska, Flaviu Cacoveanu, Valko Chobanov, Daniela & Linda Dostálková, Ndidi Emefiele, Kitty Gosztola & Bence György Pálinkás, Irena Haiduk, Haveit, Mihaela Hudrea, Anna Hulačová, Suzanne Husky, Nona Inescu, Agata Ingarden, Dominika Kowynia, Iva Lulashi, Lala Meredith-Vula, Gizela Mickiewicz, Hana Miletić, Minitremu, Małgorzata Mirga-Tas, Vlad Nancă, Davinia-Ann Robinson, Selma Selman, Jura Shust, Wojciech Ireneusz Sobczyk, Alexandra Sukhareva, Dardan Zhegrova; Benjamin Bannan, Rosa Barba, Erik Bünger, Alexander Carver, Traian Cherecheș, Sara Culmann, Dušica Dražić, Sári Ember, Alice Gancevici & Remus Pușcariu, Fabien Giraud & Raphaël Siboni, Adela Giurgiu, Femke Herregraven, Florence Jung, Hiwa K, Zsófia Keresztes, Szabolcs KissPál, Gert Jan Kocken, KwieKulik, Oliver Laric, Magdalena Łazarczyk, Gili Mocanu, Jean-Luc Moulène, Robertas Narkus, Miklós Onucsán, Manuel Pelmuș, Joanna Piotrowska, Laure Prouvost, Ana Prvački, Flaviu Rogojan, Daniel Steegmann Mangrané, Saul Steinberg, Hito Steyerl, Remco Torenbosch, Achraf Touloub, Julijonas Urbonas, Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, Jonathan van Doornum, Bernard Voïta, Phillip Warnell

 

 

Pod naslovom „Naše drugo mi”, izdanje Bijenala likovnih susreta 2021. bit će usredotočeno na različite vrste suživota koje danas možemo projicirati, shvatiti i provesti u djelo, istodobno se koncentrirajući na transformacije i zanose koji utječu na čin samopercepcije, individualne ili kolektivne. Ovogodišnji bijenale ima veliki utjecaj na razmišljanja i projekcije koje svi gradimo u odnosu na sebe i Drugoga, na granice i udaljenosti, na blizine i kontakte, na unutarnje i vanjsko, a suvremena umjetnost najvjerniji je odraz sva ta dinamika. Bijenale će se sastojati od niza različitih komponenti koje će nadopuniti dva kustoska projekta koje su predložile Mihnea Mircan i Kasia Redzisz te će ojačati suradnju i institucionalna partnerstva izgrađena posljednjih nekoliko godina, obogaćujući ih novim izvorima podrške i dijaloga.


MIHNEA MIRCAN, Pejzaž u konveksnom ogledalu:
„Izložba okuplja oblike i figure – produžene, komprimirane ili iskrivljene, zamagljene ili vrtoglave – udaljenosti, perspektivne osi precrtane oko neuhvatljivih objekata ili mobilnih ciljeva, zumiranje pri padu i panorame, uređujući ih u teleskopske odnose, u sintaksu miniranja i mrtvih mrlja. Posredno, a možda i alegorijski, dinamička mreža gledišta i točaka nestajanja, koja zacrtava putanju figure koja pada ili se odmiče u neprestano poremećenom odnosu prema svom tlu, mogla bi odgovarati drugoj mreži sve većih praznina i razbijenih društvenih veza, imunoloških prepreka i otrovne zatvore.

Pozivajući se na Parmigianinov Autoportret u konveksnom ogledalu iz 1524. , gdje anamorfoza ispunjava reprezentacijsko polje povećanjem autorskog ja, kao i reflektoskopi s crnim ogledalom koje često koriste slikari krajolika 18. i 19. stoljeća, naslov projekta približava se slika, ispražnjena i iskrivljena, tla bez lika i protupogleda bačenih na nju ili protetskih tehnologija koje bi mogle uhvatiti i umnožiti, izračunati i odvojiti njegove refleksije. Zalutao, u suspenziji bez svijeta ili strmoglavom spuštanju bez dna, zahvaćen zemljom ili na drugi način uklonjen sa pozicija vizualnog ovladavanja koji bi osigurali njegovu sposobnost djelovanja na okolinu, ‘figuru’, odjeke i treperenje njezina prolaza, javlja se u raznim “krajolicima”, od ugroženih biotopa do apstraktnih prostranstava podataka, od pejzaža snova do prostora ispolitiziranog domaćinstva, od sve većih pukotina u povijesnim narativima do ovjekovječenih kriza i zamrznutih anakronizama. Njegovo vlastito gledište oblikuje se na mjestima gdje se čini da se vrtoglavica svijeta sudara – i usklađuje – sa spiralnim linijama koje pokreću transformaciju sebe. ”


KASIA REDZISZ, Kako biti zajedno:
„Koncept izložbe ukorijenjen je u gradu Temišvaru kao industrijskom, akademskom i umjetničkom središtu, domu različitih zajednica. Crpeći inspiraciju iz lokalnih neoavangardnih praksi, moj prijedlog dvogodišnjeg predstavlja osvrt na naš odnos prema prirodi i jedni prema drugima. Pozvani sudionici istražuju pojmove kolektiviteta, društvene odgovornosti i održivosti u svim aspektima umjetničke produkcije i naših života.

Kako biti zajedno sastoji se od dvije izložbe: regionalnog povijesnog istraživanja koje istražuje odnos umjetnika i prirode i njezinog suvremenog pandana. Zajedno će ove emisije predstaviti prijedloge za smislen suživot u svijetu, ne jednostavnu kritiku našeg trenutka, već poticajno razmišljanje o našoj mogućoj budućnosti. ”

PRESS

e-flux: Our Other Us – Art Encounters Biennial
Ocula: Art Encounters Biennial in Romania Finds Meaning in Disjunction
revistaarta.ro: OUR OTHER US – The Art Encounters Biennial 2021