JERZY BEREŚ

RADOVI

Biografija

Poljska

1946-1968

Jerzy Bereś bio je istaknuti umjetnik performansa i body arta u Poljskoj. Njegove manifestacije, kako je nazivao svoje performanse, uključivale su korištenje drvenih konstrukcija i golog tijela.

Započeo je stvarajući skulpture – prvo od prirodnih materijala, da bi kasnije počeo koristiti kinetičke (pokretne) elemente i okrenuo se minimalizmu. Smatrao je da je potrebno ući u prostor bliži promatraču te je tada počeo izvoditi performanse. Često je za svoje performanse nazivao “misama”, „halucinacijama“ i “oltarima”, naglašavajući tako njihovu metaforičku i simboličku narav. Svoje tijelo koristio je kao predmet umjetničkog rituala, stavljajući ga u odnos s objektima koje je koristio i simbolički ga žrtvujući na ritualnim oltarima. Izvođenje je shvaćao kao umjetnički ritual, preobrazbu – ne u kontekstu bogohuljenja, nego kao unutarnju preobrazbu, Umjetnost je ta koja ima transformacijsku moć i preobražuje tijelo ovisno o kontekstu.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji