GERA URKOM

Gergelj (Gera) Urkum (Skorenovac, 1940.) završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1969. Bio je pripadnik je beogradske neformalne grupe autora (Marina Abramović, Era Milivojević, Neša Paripović, Zoran Popović i Raša Todosijević) koji su, u okružju dominantnog umjerenog modernizma, radikalizirali i proširili shvaćanje umjetničkog djela. Naglašavali su performativnost i mogućnosti dematerijalizacije umjetničkog djela te odbacivali shvaćanje […]

Gergelj (Gera) Urkum (Skorenovac, 1940.) završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1969. Bio je pripadnik je beogradske neformalne grupe autora (Marina Abramović, Era Milivojević, Neša Paripović, Zoran Popović i Raša Todosijević) koji su, u okružju dominantnog umjerenog modernizma, radikalizirali i proširili shvaćanje umjetničkog djela. Naglašavali su performativnost i mogućnosti dematerijalizacije umjetničkog djela te odbacivali shvaćanje umjetnosti kao estetske vrijednosti. Živi u Londonu.